14. duben 2019

Květná neděle roku 2019 bude navždy zapsána v našich vzpomínkách jako den, kdy jsme po 278 dnech znovuotevřeli náš kostel po náročných opravách interiéru. Díky nejrůznější pomoci a podpoře, díky modlitbám a Božímu požehnání se smíme o letošních velikonočních svátcích sejít při bohoslužbách již v našem kostele. Děkujeme všem, kdo jakkoli pomohli během uplynulého roku i během slavnostního dne! Připomeňme si, že našimi hosty byli: Tomáš Vrána - klavír, Daniel Ženatý - synodní senior, Trojačka - cimbálová muzika, taneční duho s Tancem duše. Vyvrcholením programu bylo vystoupení Vinohradského symfonického orchestru, který k nám dorazil z Prahy.