ZNOVUOTEVŘENÍ KOSTELA - 14. dubna 2019

Na Květnou neděli jsme si naplánovali slavnostní otevření kostela s dopoledním i odpoledním programem. Ten zde bude časem také zveřejněn.

Aby mohly být oslavy důstojné, rozdělili jsme si některé služby. Tady jsou uvedena jména presbyterů, u kterých můžete nahlásit svou ochotu pomoci.

- návrhy upomínkových předmětů - L. Sulovský

- seznam těch, kteří jsou ochotni někoho ubytovat ze soboty na neděli - M. Dubenová

- seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotni s čímkoli pomoci - N. Čuberková

- příspěvky z historie sboru, staré fotografie - L. Červenka

Prosíme vás, abyste nabídli svou pomoc. Byli bychom rádi, kdyby opravený kostel sloužil všem věkovým skupinám a nebyl otevřený jen pro někoho. Srdečně vás všechny zveme ke spolupodílení se na jeho znovuotevření i následném provozu.