Slavnostní shromáždění ke 100. výročí církve                    z Obecního domu v Praze - 16. 12. 2018

Oznámení o úmrtí emeritního synodního seniora bratra Pavla Smetany naleznete níže.

Zde je stručný životopis:

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6365-Pavel-Smetana-1937-2018/index.htm


Pohřební shromáždění je možné shlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=8J4ihAb0ghc


Výtvarná soutěž!!!


Českobratrská církev evangelická letos slaví 100 let

K tomuto výročí připravila synodní rada nové webové stránky


Prohlášení Synodní rady Českobratrské církve evangelické k volbě prezidenta.

Církve se zabývaly budoucností Evropy

Konference ekumenických pracovníků a vedoucích církevních představitelů církví z regionu střední Evropy se uskutečnilo na přelomu listopadu a prosince v Praze. Setkání, které organizuje bruselská Konference evropských církvi (KEK) a Ekumenická rada církví v České republice (ERC), se zabývala otázkou, jaká je budoucnost Evropy a jak mohou církve přispět k budování hodnot. Toto středoevropské setkání je součástí řady regionálních setkání členských církví KEKu z celé Evropy, které připravují impulzy pro valné shromáždění této organizace, které se bude konat v roce 2018 v Novem Sadu v Srbsku. Podobné konference pro jiné části Evropy se již konaly v islandském Reykjavíku, skotském Edinburghu - věnovaná převážně problematice Brexitu - a řeckém Volosu - věnovaná zejména uprchlické krizi.

Pražské setkání se účastní i předseda KEKu, anglikánský biskup Christopher Hill a generální sekretář KEKu Fr. Heikki Huttunen, zástupci ekumenických rad Polska, Maďarska a České republiky a představitelé křesťanských církví z celé Evropy, zejména pak z visegrádských zemí. Mezi diskutovaná témata na konferenci patří současná politická situace v Evropě a role Evropské unie v širším evropském kontextu, otázka ekonomické spravedlnosti a role církví v diskuzi etických problémů na společenské a politické úrovni, stejně jako praktické zkušenosti a výzvy, kterým církve ve střední Evropě v současnosti čelí.

Pro církve v Evropě je klíčové, aby se nestahovaly do čistě soukromé sféry, ale aby se aktivně účastnily společensky významné debaty o hodnotách a směřování celého evropského společenství - v Evropské unii, ale i v širším evropském kontextu.

Krabice od bot

V loňském roce jsme se poprvé zúčastnili akce s názvem "Krabice od bot". Byli jsme mile překvapeni, kolik dárků členové našeho sboru, avšak nejen oni, připravili.

Akce se zúčastníme i v letošním roce. Termín odevzdání dárků je 26. listopadu 2017. Je možné tak učinit přímo na faře v Hodslavicích, nejlépe po telefonické domluvě, anebo při bohoslužbách.

Další zajímavé informace je možno nalézt zde:
https://www.krabiceodbot.cz/
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6224-Krabice-od-bot-2017/index.htm

Slovo k volbám - prohlášení synodu

Českobratrské církve evangelické

V pátek a sobotu 20. a 21. října 2017 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny ČR.

Slovo k volbám nejvyššího církevního orgánu naleznete zde:

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6146-Slovo-k-volbam/index.htm


Jak se žije dětem s leukémií

V našem sboru se modlíme také za několik děvčat, která prochází vážnou nemocí. Jednou z nich je malá Anička, u níž došlo k recidívě leukémie. I když některá ta děvčata téměř nikdo z nás nezná, vyjadřujeme svými modlitbami zájem i zodpovědnost nás křesťanů za životy těch, kteří nějakým způsobem trpí.

Zajímavosti ze světa, církve i ekumeny...

prof. MUDr.  Josef Koutecký, DrSc. se narodil 31. srpna 1930 v Praze. V roce 1955 promoval na Fakultě dětského lékařství UK v Praze. Po působení v Novém Bydžově a Jánských lázních nastoupil v roce 1957 na kliniku dětské chirurgie Fakulty dětského lékařství UK v Praze. V roce 1974 se Josef Koutecký stal vedoucí lékař stanice dětské onkologie při klinice dětské chirurgie. Od roku 1978 zastával funkci primáře oddělení dětské onkologie ve FN Motol. V roce 1983 se stal přednostou kliniky dětské onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, zde působil až do roku 2004. V roce 1985 Josef Koutecký obdržel titul doktor lékařských věd, v roce 1987 se stal profesorem onkologie. Mezi lety 1990 - 2006 byl děkanem (v letech 1997 - 2000 prorektorem) 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. MUDr. Josef Koutecký má za sebou také bohatou publikační a přednáškovou činnost. Je členem řady domácích i zahraničních vědeckých a lékařských společností.Během svého bohatého profesního života posbíral 38 ocenění a vyznamenání za přínos českému zdravotnictví.

Rozhovor s panem profesorem je možno vyslechnout po kliknutí na fotografii. 

Stanovisko k současné politické situaci
Stanovisko k současné politické situaci

Přinášíme stanovisko českých a moravských biskupů (České biskupské konference) k současnému politickému dění v ČR. Tuto výzvu k modlitbě za vyřešení současné vládní krize zveřejňujeme v plném znění.

Bratři a sestry, milí spoluobčané,

dobře chápeme rozhořčení společnosti nad současnou závažnou politickou situací v naší zemi. Aktuální dění v České republice doprovázíme modlitbou a žehnáme všem, kterým leží na srdci blaho naší země. Věřící vyzýváme k modlitbě za vyřešení současné vládní krize a chceme všechny ujistit, že podporujeme myšlenky demokracie, založené na pravdě, spravedlnosti, vzájemné úctě a zodpovědnosti při vědomí, že vládnout znamená sloužit.

Čeští a moravští biskupové

Letecký pohled na Hodslavice.

Více informací viz video - klikni na obrázek.