Nabízíme

Nezřídka se člověk ocitne v situaci, kdy potřebuje pomoct, anebo nasměrovat. Někdy stačí když se někdo najde, kdo naslouchá = vrba. K tomu může posloužit i naše nabídka.

Rozhovor

Schůzku je možno domluvit s bratrem farářem telefonicky, anebo elektronickou poštou.

Modlitba

Vaši žádost o modlitbu můžeme zařadit do přímluvných modliteb, které Pánu Bohu předkládáma při bohoslužbách.

Setkání

Ve sboru se konají setkání jak bohoslužebná, tak setkání nejrůznějšího druhu: besedy, koncerty, výlety, opékání, ap.

Zde můžete bratra faráře přímo kontaktovat

Vyplňte všechny potřebné údaje a on se Vám ozve co nejdříve zpět.