22.9.2019o

 • Ještě jednou mezi námi vítám dnešního kazatele synodního kurátora bratra Vladimíra Zikmunda, který mezi nás přijel i se svou paní. Děkujeme za ochotu a službu. A prosíme, vyřiď naše pozdravy synodní radě.

 • V pondělí jsme se zde v kostele rozloučili s panem Petrem Býmou, který zemřel ve věku 67 let. Pamatujme v modlitbách na zarmoucenou rodinu. Děkujeme za dary, které jsme při této příležitosti přijali na opravu kostela.

 • Nejdříve několik oznámení, týkajících se následujícího týdne.

 • V úterý začínáme ve zdejší základní škole s náboženství pro děti 1.-4. třídy. Začátek je ve 13.00 hodin.

 • Ve středu se jako obvykle sejdeme zde v kostele v 18.00 hodin při modlitebním shromáždění, při kterém zpíváme písně, což jsou také modlitby. Srdečně zveme.

 • V pátek v 17.00 hod. se koná okrskové modlitební setkání v Novém Jičíně.

 • V neděli se budou konat bohoslužby pouze zde v kostele, v obvyklý čas, tj. 9.15 hod. Bude při nich sloužit sestra presbyterka Hana Honsnejmanová ze sboru v Hranicích. Hanko, díky, že jsi ochotna mezi zdejší evangelíky zase přijet!

 • V neděli 29.9. velká část sboru vyráží na sborový zájezd do Frýdku-Místku. Odjezd je naplánován takto: Mořkov u modlitebny 7.20; Životice zastávka U kostela 7.30; Straník 7.40 na autobusové zastávce, Hodslavice nákupního střediska 7.50 hod. Zúčastníme se tamních bohoslužeb, navštívíme místní zámek, prohlédneme si katolický kostel a cestou zpět se zastavíme na Hukvaldech. Ještě jsou tři volná místa.

 • Za 14 dnů, v neděli 6. října budou bohoslužby v Mořkově, Hodslavicích a Straníku v obvyklý čas.

 • A teď k dnešku. Pro ty, kdo si objednali oběd, je zajištěn Na Fojtství, v 11.30 hod.

 • Pro všechny je péčí našich sester připraveno občerstvení, kromě doby programu v kostele, ve Staré škole.

 • Odpolední program začíná přesně ve 13.00 hod. hudebním vystoupením tria studentek konzervatoře. Uslyšíme klavír, saxofon i zpěv. Následně bude představen Sborník, který shrnuje zmiňovanou sborovou etapu a bude si jej možno koupit za 150 Kč. Dalším bodem programu bude zamyšlení nad aktuálností díla zdejšího rodáka faráře a filosofa J. L. Hromádky - poslouží nám senior Marek Zikmund.

 • Vyvrcholením odpoledního programu bude, po kratičké přestávce, v 14.45 divadelní vystoupení ostravské improvizační skupiny ALLIMP, která na základě našeho zadání vytvoří neopakovatelné příběhy.

 • Pozdrav hodslavské starostky paní Pavly Adamcové

 • Pozdrav zdejšího rodáka br. f. Josefa Hromádky.

 • V kostele je možné si prohlédnout výstavu o Reformaci.